מדיניות פרטיות

חברת ש.א.ש הנה חברה המספקת שירותי אבטחה ושמירה, שירותי מוקד וסיור וכן שירותים משלימים נוספים,

 חברת ש.א.ש מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ולהלן מדיניות הפרטיות והתחייבות כלפי המשתמש באתר.

מטרת המדיניות הנה להסביר את השימוש במידע הנמסר על ידי המשתמשים ו/או נאסף על ידי החברה בעת השימוש באתר.

כללי

בעת השימוש בשירותי האתר נאסף עליך מידע, חלק מהמידע שנאסף מזהה את המשתמש באופן אישי, 

מידע אותו המשתמש מוסר באופן מודע, לדוגמא בעת רישום לאתר, מילוי טפסים הנחוצים לעבודה, 

השארת פרטים ליצירת קשר וכן עבור שירותים אשר החברה מספקת, , חלק מהמידע אינו מזהה באופן אישי ואינו נשמר עם פרטים אישיים.

רישום לשירותים 

ככל שנדרשים פרטיך האישיים בעת רישום לשירותים השונים באתר, אנו בחברת ש.א.ש נבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו ישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף יעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, וזאת על מנת:

 • לאפשר להשתמש בשירותים השונים הקיימים באתר.
 • לצורך רישום ומילוי טפסים הנחוצים לעבודתך.
 • לשפר ולשנות את התכנים והשירותים המוצעים באתר.
 • לצורך של רכישת מוצרים ושירותים המסופקים על ידי חברת ש.א.ש לרבות פרסום מידע ותכנים.
 • כדי להתאים את המודעות המוצגות באתר בעת ביקורך וזאת בהתאם לתחומי ההתעניינות שלך.
 • המידע שייאסף הינו בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם מידע בדואר אלקטרוני, מידע בדבר שירותים, 

וכן מידע הנחוץ לצורך השלמת השירותים בעת רישומך לאתר, בנוסף למידע שיווקי ופרסומי.

מידע כזה ישלח אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, בכל עת ניתן לבטל את הסכמתך לקבלת דיוור.

החברה מתחייבת לא למסור את פרטיך האישיים למפרסמים, עם זאת החברה רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר, המידע הסטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

חברת ש.א.ש לא תעביר את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר לצדדים שלישיים אלא כי המפורט להלן:

 • במידה ותבצע רכישה ושירותים מצדדים שלישיים, המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועברו לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם וזאת לצורך השלמת התהליך.
 • השלמת תהליכים וקליטת עובדים בחברה, אספקת שירותים ומוצרים המסופקים על ידי החברה.
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה המחייבת את חשיפת פרטך.
 • אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין.
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה על מסירת פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
 • אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו, וכן במקרה של מיזוג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילות של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך הוראות מדיניות פרטיות זו.

 קבצי Cookies

אתר החברה משתמש ב"עוגיות" (cookies) לצורך התפעול השוטף והתקין,

 ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים והתאמה של האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת קבצי cookies, אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, 

בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחתו של המידע, 

המערכות והנהלים הללו מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט, לכן החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.