כניסת עובדים

עובדים יקרים לרשותכם מערכת לניהול עובדים בחברה.

הסבר כניסה למערכת ומילוי טפסים

הסבר כניסת עובדים שלב 1

הזנת קוד שהתקבל ב- SMS

הסבר כניסת עובדים שלב 2

דף הבית עם המשימות הפתוחות לעובד משימה 1 -הוספת תעודת זהות

טופס הוספת ת.ז.

יש לבחור בהתאם לסוג תעודת זהות שיש לעובד – ת.ז רגילה או ת.ז ביומטרית

בחירת סוג ת.ז.
טופס העלאת ת.ז.
טופס ת.ז.ביומטרית

דוגמא ל-2 הקבצים שיש להעלות בשקף הבא 

דוגמאות של ת.ז.
אדם
מילוי טפסים

טופס עדכון פרטים אישיים

טופס עדכון פרטים

טופס הצהרת בריאות לכיסוי זמני

חתימה על טופס כיסוי זמני

טופס כיסוי זמני
טופס הצהרת בריאות

חתימה דיגיטלית של העובד

הסברים למערכת כניסה לעובדים

יש לבחור תכנית פנסיה- להחלטת העובד

בחירת תוכנית פנסיונית

לאחר בחירת תכנית- יש למלא שאלון

שאלון פנסיוני

חתימה על שאלון קליטה

חתימה על טפסים
חתימה דיגיטלית

חתימה על טופס הצטרפות לפנסיה- לדוגמא

טופס הצטרפות לפנסיה
חתימה על נספח פנסיוני

כרטיס עובד 101-למילוי על ידי העובד

כרטיס עובד101
טופס 101

חתימה על טופס עובד 101

חתימה על טופס 101

המשך חתימה על טפסי קליטה נוספים לעובד

חתימה על טפסים

מילוי פרטי חשבון בנק של העובד

טופס פרטי חשבון בנק
לייק לוגו
טופס משימות

ניתן להיכנס ולראות פרטים ,טפסים חתומים ומסמכים שצורפו

טפסים ומסמכים